949 Supplies - Industrial Flooring Experts & Thailand's Official Supplier of Stonhard and FRP grating

About 949

ผู้ติดตั้งพื้น Stonhard ในประเทศไทย

949 ซัพพลายส์ นำเข้าวัสดุทำพื้น Stonhard บริการของเราเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีปัญหาพื้น ทำการติดตั้งติดตั้งพื้นอุตสาหกรรม และให้บริการงานบำรุงรักษาพื้น 949 ซัพพลายส์ รักษามาตรฐานการติดตั้งพื้นของ Stonhard เราให้ความสนใจกับรายละเอียดทางวิศวกรรม และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายในการแก้ปัญหางานพื้น
Read More . . .

มุ่งเน้นการแนะนำระบบพื้นที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว เราใช้ระบบรับประกันแบบ Single Source Warranty ของ Stonhard ซึ่งหมายถึงการรับประกันที่ครอบคลุมทั้งวัสดุ และการติดตั้ง

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นตั้นมา เราได้ติดตั้งพื้นให้กับผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป มาแล้วกว่า 600,000 ตารางเมตร ปัจจุบัน 949 ซัพพลายส์ มีงานหมุนเวียนกว่า 80 ล้านบาทในแต่ละปี เรามีวิศวกร และพนักงานขาย ทำงานร่วมกับทีมติดตั้งกว่า 40 คน
ตัวแทนจำหน่าย Fibergrate FRP Gratings ในประเทศไทย

949 ซัพพลายส์ เป็นผู้นำเข้า และจำหน่าย Fibergrate FRP Grating ในประเทศไทย FRP Grating และโครงสร้าง FRP มีการใช้กันงานอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาเกี่ยวกันการกัดกร่อน รวมถึงพื้นที่ริมทะเล และอาคาร cooling tower เราให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ และการติดตั้ง สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนตะแกรง
Read More . . .

โลหะแบบเดิมๆ เป็นโครงสร้างที่ทำด้วยวัสดุ FRP เพื่อลดปัญหาการกัดกร่อน
ให้บริการงาน Civil Maintenance ในโรงงานอุตสาหกรรม

949 ซัพพลายส์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Triarchy ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง เรามีวิศวกรโยธา และคนงานที่มีความคุ้นเคยกับกฏระเบียบความปลอดภัย ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
วันนี้ 949 ซัพพลายส์ขยายการบริการของเราให้รวมถึงงานบำรุงรักษาต่างๆ
Read More . . .
ในโรงงาน เช่น การขยายอาคาร งานปรับปรุง และงานรื้อถอน

FOR MORE INFORMATION ON OUR TEAM

Please feel free to:

CONTACT US
VISIT OUR FAQ'S